Handelsbetingelser

 • Hjorthede Planteskole A/S er en engros planteskole uden udstillingsareal.
 • Der sælges kun til professionelle kunder med cvr-nr. 
 • Alle billeder, tegninger, produktspecifikationer, vareprøver mv. tilhører Hjorthede Planteskole og må ikke videregives eller bruges kommercielt medmindre der foreligger en skriftlig accept fra Hjorthede Planteskole.

Bestilling og forsendelse

 • Alle priser er i danske kroner og oplyses ekskl. moms, emballage, fragt, aflæsning, sundhedscertifikater, forsikring og ab. Hjorthede Planteskole A/S, medmindre andet skriftligt er aftalt.
 • Tilbud er altid fritblivende indtil ordrebekræftelse eller skriftlig accept foreligger. 
 • Mundtlige, herunder telefonisk opgivne priser, betragtes som tilbud og er fritblivende indtil ordrebekræftelse eller skriftlig accept foreligger. 
 • Bestillinger er bindende og modtages under forbehold af tilfredsstillende kulturer, force majeure og andre forhold uden for Hjorthede Planteskoles kontrol.
 • Planter, vegetationsmåtter, bakker og varer, pakkes under hensyntagen til varens art, som Hjorthede Planteskole vurderer bedst egnet.
 • Bestilling om hjemtagelse skal ske senest 8 hverdage inden afsendelse eller afhentning. Dog kan der, på grund af produktionstid, være op til 6 måneders leveringstid.
 • Et af Hjorthede Planteskole oplyst leveringstidspunkt betragtes ikke som strikt deadline, da lastbiler kan blive forsinket på grund af forhold som opstår under transporten, såsom uheld, kødannelser, kørehviletider el.lign. I tilfælde af for sen levering skal Hjorthede Planteskole skriftligt informeres herom straks.
 • I tilfælde af at køber ikke vil modtage produkterne indenfor den aftalte leveringsperiode, overgår risikoen for produkterne til køber. I indtil max 8 dage, vil Hjorthede Planteskole opbevare produkterne til rådighed for køber. Alle omkostninger og risiko herfor påhviler køber. Efter disse 8 dage står det Hjorthede Planteskole frit for at kassere produkterne uden det på nogen måde ændrer købers pligt til at betale fuldt fakturabeløb.
 • Fragt sker på købers regning og risiko. Hjorthede Planteskole A/S har intet ansvar ved forsinket levering og skader under transport, heller ikke hvis Hjorthede Planteskole booker, arrangerer og betaler eller fakturerer transport.
 • Ordre under 1000 kr. ekskl. moms tillægges gebyr på 200 kr.
 • Pakning og emballage faktureres til dagspriser.

 

Håndtering efter modtagelse

 • Læs straks på følgesedlen om du har fået den aftalte vare og kontrollér at alle varer er som aftalt.
 • Se hvordan du håndterer planter efter modtagelse i plantevejledningen her
 • Hvis vegetationsmåtter ikke er udrullet indenfor 24 timer efter modtagelse, bortfalder Hjorthede Planteskoles ansvar for vegetationsmåtters kvalitet, da det er letfordærvelige varer.
 • Køber er forpligtet til at opbygge elementerne i grønne tage og bunddække samt udlægge vegetationsmåtter / - bakker som anvist af Hjorthede Planteskole. Køber har ikke ret til at vælge alternative elementer i konstruktionen, med mindre det er skriftligt aftalt.
 • Berettigede reklamationer modtages med tak og fejlen rettes (iht. Handelsbetingelser)
 • Reklamationer skal ske indenfor 24 timer efter varens modtagelse, med fotodokumentation på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 Betaling, Garanti & Sortering

 • Hjorthede Planteskole A/S` erstatningsansvar kan ikke overstige det fakturerede beløb og Hjorthede Planteskole A/S hæfter ikke for eventuelle følgevirkninger af berettiget reklamationer. 
 • Hjorthede Planteskole hæfter ikke for eventuelle afledte/indirekte tab som følge af forsinkelser eller mangler ved det leverede.
 • Hjorthede Planteskole påtager sig intet ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af manglende eller forsinket levering, som skyldes forhold uden for Hjorthede Planteskoles kontrol, herunder, men ikke begrænset til, force majeure og force majeure lignende forhold, krig, terrorhandlinger, arbejdsnedlæggelser, blokader, vareknaphed, restriktioner pålagt af myndighederne, sygdomsepidemier, pandemier, naturkatastrofer m.v.
 • Betalingsbetingelser fremgår af både tilbud, ordrebekræftelser og leverancebekræftelser.
 • Hvis der er defineret et kreditmaksimum, skal leverancer med beløb herudover være betalt inden levering. Hjorthede forbeholder sig ret til at afvise levering så længe kreditmaksimum er overskredet. Hjorthede påtager sig intet ansvar for tab som følge af tilbageholdte leverancer.
 • Ved delleverancer forbeholder Hjorthede Planteskole sig ret til at fakturere leverancer særskilt og løbende, og hver faktura betragtes som særskilt transaktion.
 • Ejendomsret til det købte forbliver sælgerens, indtil hele købesummen er betalt jf. kap. 10 og 11 i kreditaftaleloven.
 • Købers betalinger vil altid først dække evt. renter, gebyrer, omkostninger. Herefter udlignes fakturaer og altid længst forfalden først. Dette gælder uanset om køber henviser til en anden faktura.
 • Garanti for vækst ydes ikke, da plantehåndtering, pasning og klima har indflydelse på væksten og er udenfor Hjorthede Planteskole A/S` kontrol.
 • Restpartier af planter tilbagetages ikke.
 • For sortsægthed garanteres med beløb indtil fakturapris.
 • Hvis køber eller købers selskab går i betalingsstandsning eller konkurs eller på anden måde taber betalingsevne, forbeholder Hjorthede Planteskole sig ret til at ophæve enhver indgået aftale med køber og samtidigt holde køber ansvarlig for tab påført Hjorthede Planteskole.
 • Hjorthede Planteskole A/S er tilknytte Danske Planteskolers Ankenævn.
 • Alle planter er herkomst og sundhedskontrollerede af plantedirektoratet.
 • Betaling af beløb på eller over 10.000 kr. incl. moms skal foregå digitalt over netbank.

 

Elektronisk fakturering

 • Vi benytter os af elektronisk fakturering. Den elektroniske faktura sendes til din mail. Det er derfor vigtigt at sende en mail med navn, adresse, cvr-nummer og telefonnummer til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 • Vi kan fortsat sende faktura med posten, men der vil blive tillagt et faktureringsgebyr på 75 kr. ex. moms.

 

Hjorthede Planteskole tager forbehold for taste- og formuleringsfejl. Alle billeder, tegninger, produktspecifikationer, vareprøver mv. tilhører Hjorthede Planteskole og må ikke videregives eller bruges kommercielt medmindre der foreligger en skriftlig accept fra Hjorthede Planteskole.

 

Monday the 15th. Copyright © 2014 | Hjorthede Planteskole A/S, Tukærvej 12, 8850 Bjerringbro | Alle rettigheder reserveret | Joomla Skins | Hostgator coupon.

Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information